Medlemsmöte och extrastämma 1 december

Inbjudan till medlemsmöte och extra stämma för Sigtuna Solkraft

Plats: Orangeriet, Wenngarn

Tid: Torsdag 1 december 2016, kl 19-21

Agenda:

  1. Mårten Lind från Solkompaniet ger oss en inblick i den spännande solelbranschen i Sverige
  2. Medlemsmöte där vi jobbar i arbetsgrupper utifrån de utvecklingsvägar som presenteras nedan
  3. Extra stämma där beslut tas kring utvecklingsvägar för föreningen utifrån det som kommit fram under medlemsmötet:
  4. a) likvidation av den ekonomiska föreningen (ja/nej)
  5. b) bildande av en ideell förening med samma namn (ja/nej)
  6. c) vad vi gör med nuvarande tillgångar om vi beslutar att likvidera den ekonomiska föreningen

 

Innan mötet, mellan kl 18-19, inbjuds medlemmarna till att besöka Hus utan sladd www.husutansladd.se Anmäl till jens_vaxholm@hotmail.com om ni är intresserade.

 

Lite bakgrund:

Sedan föreningens bildande har ett aktivt arbete för att engagera och informera genomförts. Flygblad har delats ut, vi har stått på marknader och vi anordnade inte minst Sigtuna Soldag i början på maj i år. Vi har dessutom ordnat så att intresserade medlemmar till rabatterat pris kunnat sätta upp solpaneler på sina fastigheter. Vi kan konstatera att vi i dagsläget är 64 medlemmar och att det genom förening satts upp 4 system, det senaste genom ett samarbete med Uppsala solenergiprojekt.

Styrelsen har diskuterat framtiden för föreningen och vill nu vända sig till medlemmarna för beslut. Föreningen bildades som ekonomisk förening i syfte att bidra till medlemmarnas ekonomiska nytta genom att erbjuda kunskap kring, och bra priser på, solenergisystem. Den arbetsinsats som läggs ned från styrelsen upplevs inte stå i proportion till vad vi får ut i form av nyuppsatta anläggningar samtidigt som styrelsen inte kunnat finna finansiering som gör att vi kan ta in externa resurser på det sätt vi gjorde under våren 2016.

Vi ser tre möjliga utvecklingsvägar:

  1. Fortsätta som nu som ekonomisk förening med samma upplägg som hittills med de administrativa pålagor och kostnader som det innebär.
  2. Vi ombildar till en ideell förening vilket leder till lägre kostnader och mindre administration och fokuserar på information och opionsbildning.
  3. Vi lägger ned föreningen och hänvisar medlemmarna helt till Uppsala solenergiprojekt

Styrelsen rekommenderar inte alternativ 1. För alternativ 2 ovan ser styrelsen att föreningens medlemmar behöver bli mer aktiva i förenings aktiviteter och driv framåt. Formerna för detta diskuteras under medlemsmötet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *